Mazivo L-10


Mazivo L-10 (CN 34031990)

Používá se v keramických závodech, v cementovém, strojním, stavebním průmyslu k snížení tření mezi součástmi strojů a zařízení; k tažení drátu a uvolňování šroubů a matic.

LP / NO. Parametr / Parameter Jednostka / Unit Zakres / Range Metoda Badania / Standard For Tests
1 Gęstość w temp. 15°C
Density at 15°C
kg/m³ min. 830 / 920 max. PN-EN ISO 3675:2004
PN-EN ISO 2719:2007
2 Liczba zmydlenia
The saponification number
mgKOH/g min. 4 / --- max. PN-ISO 6293-1:2011
PN- ISO 6293-2:2010
3 Temperatura zapłonu
Flash point
°C min. 62 / --- max. PN-EN ISO 2719:2007
4 Lepkość kinetyczna w temp. 50°C
Kinematic viscosity at temp. 50°C
mm²/s min. 4 / --- max. PN-EN ISO 3104:2004
5 Temperatura płynięcia
The saponification number
°C min. --- / -10 max. PN-ISO 3016:1996
ASTM D 97
6 Skład frakcyjny:
Distillation characteristics:

do temp. 250°C destyluje

it distills up to temp. 250°C


do temp. 350°C destyluje

it distills up to temp. 250°C% (V/V)% (V/V)min. --- / 64,8 max.min. --- / 84,8 max.

PN-ISO 3405:2004
7 Rozcieńczony kolor C
Diluted colour
--- min. --- / 2 max.
8 Zawartość wody
Water content
ppm min. --- / 200 max.
9 Wygląd zewnętrzny
Externl appearance
Klarowny, brak zawiesin, brak osadów
Clear, no suspensions, no of sediments
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
10 Barwa
Colour
Od jasnożółtej do jasnobrązowej
from pale yellow to pale brown
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
11 Zapach
Odor
Swoisty
Specyfic
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically

Balení:

volně - cisterny, nádrže 1000 litrů, po dřívější dohodě je možné balení do sudů:

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Zboží, které je předmětem nabídky, není a nebude určeno k použití k pohánění spalovacích motorů ani k vytápění ani jako přísada nebo příměs do motorových paliv nebo topných paliv ani k prodeji pro výše uvedené účely. V případě, kdy kupující v rozporu s určením výrobku přiděleném prodejcem změní určení zboží, tedy určí ho k použití, bude ho nabízet na prodej nebo ho použije k pohánění spalovacích motorů nebo k vytápění nebo jako přísadu nebo příměs do motorových paliv nebo do topných olejů, bude zodpovědný za uhrazení spotřební daně v souladu s čl. 8 odst. 2 bodem 1 polského zákona o spotřební dani ze dne 6. prosince 2008, a v souladu se směrnicí EU 2003/96/ES ze dne 27. října 2003 a s příslušnými regulacemi platnými ve státě určení výrobků.