HYDRAULICKÝ OLEJ L-HL


HYDRAULICKÝ OLEJ L-HL

Hydraulické oleje třídy L-HL jsou určeny k používání jako provozní kapaliny ve středně zatížených systémech hydraulického pohonu a ovládání. Vyrábíme je v pěti třídách viskozity.

Wymagania OLEJ L-HL
ISO VG
22 32 46 68 100
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm²/s] 19,8÷24,2 28,8÷35,2 41,4÷50,6 61,2÷74,8 90÷110
Wskaźnik lepkości, n.n minimum 95 90
Temperatura zapłonu [°C], minimum 165 175 185 195 205
Temperatura płynięcia [°C], minimum -21 -18 -15 -12
Liczba kwasowa [mgKOH/g], maksimum 0,15
Zawartość wody [%], m/m maksimum 0,025
Wygląd zewnętrzny Klarowny, brak zawiesiny, brak osadów

Balení:

volně - cisterny, nádrže 1000 litrů, po dřívější dohodě je možné balení do sudů:

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Zboží, které je předmětem nabídky, není a nebude určeno k použití k pohánění spalovacích motorů ani k vytápění ani jako přísada nebo příměs do motorových paliv nebo topných paliv ani k prodeji pro výše uvedené účely. V případě, kdy kupující v rozporu s určením výrobku přiděleném prodejcem změní určení zboží, tedy určí ho k použití, bude ho nabízet na prodej nebo ho použije k pohánění spalovacích motorů nebo k vytápění nebo jako přísadu nebo příměs do motorových paliv nebo do topných olejů, bude zodpovědný za uhrazení spotřební daně v souladu s čl. 8 odst. 2 bodem 1 polského zákona o spotřební dani ze dne 6. prosince 2008, a v souladu se směrnicí EU 2003/96/ES ze dne 27. října 2003 a s příslušnými regulacemi platnými ve státě určení výrobků.