DUO MASTER Sp. z o.o.

NIP: 748-157-85-77
REGON 161357071
KRS 0000395167
Nr akcyzowy prowadzącego skład podatkowy – PL 45400077202

Siedziba:

ul. Warszawska 128
61-047 Poznań

+48 535 975 975

biuro@duo-master.pl

SKŁAD PODATKOWY:

ul. Fabryczna 31
57-256 Bardo
Nr akcyzowy składu podatkowego – PL 45400078304