O nás


Od doby, kedy sme v roku 2011 založili náš výrobný závod, sa naším cieľom stalo vytvárať a dodávať na európske trhy výrobky najvyššej úrovne. Medzi ne sa radia:

  • • mazacie oleje
  • • strojné oleje
  • • mazivá
  • • hydraulické oleje
Technolog Przy Mikroskopie

  • Aby sme mohli zaručiť najvyššiu kvalitu, neustále vylepšujeme našu technológiu. Vyrábame a predávame technologické – mazacie oleje.

  • Neustále rozvíjame svoju ponuku. Testujeme a pripravujeme ďalšie produkty, aby sme vyhoveli tým najnáročnejším potrebám našich zákazníkov.

  • Od úplného začiatku si pri nadväzovaní partnerských vzťahov a výbere dodávateľov overujeme ich dôveryhodnosť. Firma tiež zamestnáva vysoko kvalifikovaný personál. Naši odborníci zaručujú nielen výber najlepšie sa hodiacich zložiek, ale tiež výrobný proces, na ktorý sme pyšní. Na všetky štandardy dohliada bedlivá kontrola kvality nášho laboratória.
Żarówka w Rękach

Koncesie a povolenia:
Firma DUO MASTER Sp. z o.o. vznikla na konci roku 2011.

Od 20.05.2013 prevádzkuje spoločnosť na základe rozhodnutia riaditeľa Colného úradu vo Wałbrzychu daňový sklad pod číslom PL 45400078304 v obci Bardo pri Kladsku, na adrese ul. Fabryczna 31. Vedenie daňového skladu sa spája so splnením zvláštnych požiadaviek voči colným a daňovým orgánom, čo firmu DUO MASTER Sp. z o.o. posúva do kategórie dôveryhodnej spoločnosti pôsobiacej na trhu produktov, na ktoré sa vzťahuje spotrebná daň. Na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom Colného úradu vo Wałbrzychu disponujeme požadovaným povolením na výrobu a spracovávanie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje spotrebná daň, v našom daňovom sklade.