STROJNÝ OLEJ L-AN


STROJNÝ OLEJ L-AN

Strojné oleje L-AN sú určené na mazanie ľahko alebo stredne zaťažených pracovných súčastí priemyselných strojov a zariadení, ako sú: – valivé a klzné ložiská, – vodidlá, – mechanické prevodovky, – vretená a pod. a pomocných trecích uzlov. Niektoré strojné oleje L-AN sa používajú tiež na iné účely, napr. na naplňovanie hydraulických systémov.

Wymagania OLEJ MASZYNOWY L-AN
ISO VG
10 15 22 32 46 68 100 150
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm²/s] 9,0÷11,0 13,5÷16,5 19,8÷24,2 28,8÷35,2 41,4÷50,6 61,2÷74,8 90÷110 135÷165
Wskaźnik lepkości, n.n minimum 85 90
Temperatura zapłonu [°C], minimum 150 170 200 240
Temperatura płynięcia [°C], minimum -20 -15 -6
Liczba kwasowa [mgKOH/g], maksimum 0,15
Zawartość wody [%], m/m maksimum 0,1
Wygląd zewnętrzny Klarowny, brak zawiesiny, brak osadów

Balenie:

voľne – cisterny, nádrže 1000 litrov, po predošlej dohode je možné balenie do sudov:

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Tovar, ktorý je predmetom ponuky, nie je a nebude určený na použitie na poháňanie spaľovacích motorov ani na vykurovanie ani ako prísada alebo prímes do motorových palív alebo vykurovacích palív ani na predaj pre vyššie uvedené účely. V prípade, kedy kupujúci v rozpore s určením výrobku prideleným predajcom zmení určenie tovaru, teda určí ho na použitie, bude ho ponúkať na predaj alebo ho použije na poháňanie spaľovacích motorov alebo na vykurovanie alebo ako prísadu alebo prímes do motorových palív alebo do vykurovacích olejov, bude zodpovedná za uhradenie spotrebnej dane v súlade s čl. 8 ods. 2 bodom 1 poľského zákona o spotrebnej dani zo dňa 6. decembra 2008, a v súlade so smernicou EÚ 2003/96/ES zo dňa 27. októbra 2003 a s príslušnými reguláciami platnými v štáte určenia výrobkov.