HYDRAULICKÝ OLEJ L-HL


HYDRAULICKÝ OLEJ L-HL

Hydraulické oleje triedy L-HL sú určené na používanie ako prevádzkové kvapaliny v stredne zaťažených systémoch hydraulického pohonu a ovládania. Vyrábame ich v piatich triedach viskozity.

Wymagania OLEJ L-HL
ISO VG
22 32 46 68 100
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm²/s] 19,8÷24,2 28,8÷35,2 41,4÷50,6 61,2÷74,8 90÷110
Wskaźnik lepkości, n.n minimum 95 90
Temperatura zapłonu [°C], minimum 165 175 185 195 205
Temperatura płynięcia [°C], minimum -21 -18 -15 -12
Liczba kwasowa [mgKOH/g], maksimum 0,15
Zawartość wody [%], m/m maksimum 0,025
Wygląd zewnętrzny Klarowny, brak zawiesiny, brak osadów

Balenie:

voľne – cisterny, nádrže 1000 litrov, po predošlej dohode je možné balenie do sudov:

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Tovar, ktorý je predmetom ponuky, nie je a nebude určený na použitie na poháňanie spaľovacích motorov ani na vykurovanie ani ako prísada alebo prímes do motorových palív alebo vykurovacích palív ani na predaj pre vyššie uvedené účely. V prípade, kedy kupujúci v rozpore s určením výrobku prideleným predajcom zmení určenie tovaru, teda určí ho na použitie, bude ho ponúkať na predaj alebo ho použije na poháňanie spaľovacích motorov alebo na vykurovanie alebo ako prísadu alebo prímes do motorových palív alebo do vykurovacích olejov, bude zodpovedná za uhradenie spotrebnej dane v súlade s čl. 8 ods. 2 bodom 1 poľského zákona o spotrebnej dani zo dňa 6. decembra 2008, a v súlade so smernicou EÚ 2003/96/ES zo dňa 27. októbra 2003 a s príslušnými reguláciami platnými v štáte určenia výrobkov.