OLEJ MASZYNOWY L-AN


OLEJ MASZYNOWY L-AN

Oleje maszynowe L-AN przeznaczone są do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, takich jak: – łożyska toczne i ślizgowe, – prowadnice, – przekładnie mechaniczne, – wrzeciona, itp. oraz pomocniczych węzłów tarcia. Niektóre oleje maszynowe L-AN są stosowane także do innych celów, np. do napełniania układów hydraulicznych.

Wymagania OLEJ MASZYNOWY L-AN
ISO VG
10 15 22 32 46 68 100 150
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm²/s] 9,0÷11,0 13,5÷16,5 19,8÷24,2 28,8÷35,2 41,4÷50,6 61,2÷74,8 90÷110 135÷165
Wskaźnik lepkości, n.n minimum 85 90
Temperatura zapłonu [°C], minimum 150 170 200 240
Temperatura płynięcia [°C], minimum -20 -15 -6
Liczba kwasowa [mgKOH/g], maksimum 0,15
Zawartość wody [%], m/m maksimum 0,1
Wygląd zewnętrzny Klarowny, brak zawiesiny, brak osadów

Pakowanie:

luzem – cysterny, zbiorniki 1000 litrów, możliwe po wcześniejszym ustaleniu pakowanie w beczki

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Towar będący przedmiotem oferty nie jest i nie będzie przeznaczony do użycia do napędu silników spalinowych ani do celów opałowych ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych ani do sprzedaży w powyższych celach. W przypadku, gdy Kupujący, wbrew przeznaczeniu produktu nadanemu przez Sprzedawcę, zmieni przeznaczenie Towaru tj. przeznaczy go do użycia, będzie go oferował na sprzedaż lub użyje do napędu silników spalinowych lub do celów opałowych lub jako dodatek lub domieszkę do paliw silnikowych lub olejów opałowych, będzie odpowiedzialny za zapłatę akcyzy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt. 1 polskiej Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jak również zgodnie z Dyrektywą UE2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. oraz odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w państwie przeznaczenia wyrobów.