OLEJ HYDRAULICZNY L-HL


OLEJ HYDRAULICZNY L-HL

Oleje hydrauliczne klasy L-HL przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w średnioobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane przez nas są w pięciu klasach lepkości.

Wymagania OLEJ L-HL
ISO VG
22 32 46 68 100
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm²/s] 19,8÷24,2 28,8÷35,2 41,4÷50,6 61,2÷74,8 90÷110
Wskaźnik lepkości, n.n minimum 95 90
Temperatura zapłonu [°C], minimum 165 175 185 195 205
Temperatura płynięcia [°C], minimum -21 -18 -15 -12
Liczba kwasowa [mgKOH/g], maksimum 0,15
Zawartość wody [%], m/m maksimum 0,025
Wygląd zewnętrzny Klarowny, brak zawiesiny, brak osadów

Pakowanie:

luzem – cysterny, zbiorniki 1000 litrów, możliwe po wcześniejszym ustaleniu pakowanie w beczki

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Towar będący przedmiotem oferty nie jest i nie będzie przeznaczony do użycia do napędu silników spalinowych ani do celów opałowych ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych ani do sprzedaży w powyższych celach. W przypadku, gdy Kupujący, wbrew przeznaczeniu produktu nadanemu przez Sprzedawcę, zmieni przeznaczenie Towaru tj. przeznaczy go do użycia, będzie go oferował na sprzedaż lub użyje do napędu silników spalinowych lub do celów opałowych lub jako dodatek lub domieszkę do paliw silnikowych lub olejów opałowych, będzie odpowiedzialny za zapłatę akcyzy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt. 1 polskiej Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jak również zgodnie z Dyrektywą UE2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. oraz odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w państwie przeznaczenia wyrobów.